Գլխավոր > Social packages

<h3><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;"><span lang="EN-US" style="font-family: Sylfaen;">Սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություն</span><span style="font-family: Sylfaen;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: Sylfaen;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: Sylfaen;"><br /> </span></h3> <h3> <p style="font-size: medium; font-weight: normal;">&nbsp;</p> <p style="font-size: medium; font-weight: normal;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Sylfaen, serif;">ՌՈՒՄԷԱ Գայթակղիչ Ճամփորդությունների Ակումբ ՍՊԸ պաշտոնապես հաշվառված է ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարությունում</span><span style="font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span><span style="font-family: Sylfaen, serif;">որպես ՀՀ Կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի&nbsp;</span><span lang="HY" style="font-family: Sylfaen, serif;">N&nbsp;</span><span style="font-family: Sylfaen, serif;">1691-</span><span lang="RU" style="font-family: Sylfaen, serif;">Ն</span><span lang="RU" style="font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span><span lang="RU" style="font-family: Sylfaen, serif;">որոշմամբ նախատեսված</span></span></p> <div style="font-size: medium; font-weight: normal;"><span style="font-size: 14px;"><span lang="RU" style="font-family: Sylfaen, serif;">սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայություններ մատուցող զբոսաշրջային օպերատոր:</span></span></div> <div style="font-size: medium; font-weight: normal;"><strong>&nbsp;</strong></div> <div style="font-size: medium; font-weight: normal;"><a href="http://rumeaclub.com/default.aspx?node_id=2092"><span style="font-size: 15px;"><span lang="RU" style="font-family: Sylfaen, serif;">Մեր գործակալները ՀՀ մարզերում և Արցախում</span></span></a></div> <div style="font-size: medium; font-weight: normal;">&nbsp;</div> <div style="font-size: medium; font-weight: normal;">&nbsp;</div> <div style="font-size: medium; font-weight: normal;"><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Սոցփաթեթով հանգստի կազմակերպում</span>&nbsp;առանց</span></span></strong><strong><span style="font-size: 14px;">&nbsp;վարկային գծի բացման:<br /> </span></strong></div> <div style="font-size: medium; font-weight: normal;">&nbsp;<strong><span style="font-size: 14px;"><br /> </span></strong></div> <div style="font-size: medium; font-weight: normal;">&nbsp;</div> <div style="font-size: medium; font-weight: normal;">&nbsp;</div> <div style="font-size: medium; font-weight: normal;">&nbsp;</div> <div style="font-size: medium; font-weight: normal;">&nbsp;</div> <div style="font-size: medium; font-weight: normal; text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Sylfaen, serif; color: rgb(15, 36, 62);">ԾԱՂԿԱՁՈՐ</span></b></div> <div style="font-size: medium; font-weight: normal;"> <div> <div> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: 5.4pt; border-collapse: collapse; border: none;"> <tbody> <tr style="height: 53.4pt;"> <td width="208" valign="top" style="width: 155.95pt; border: 1pt solid rgb(15, 36, 62); padding: 0cm 5.4pt; height: 53.4pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Հյուրանոց/հանգստյան տուն</span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: solid solid solid none; border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 53.4pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">ժամկետ</span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 53.4pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Երկտեղանի</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">սենյակ</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">&nbsp;2&nbsp;</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">անձի</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">համար</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">&nbsp;(1&nbsp;</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">գիշեր</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">)</span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 53.4pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Սնունդ</span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" rowspan="2" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Գրողների տուն<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">0</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">7</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">/01-30/06<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/09-30/12<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">20&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" rowspan="2" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">3-անգամյա սնունդ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/07-31/08<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">24&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Ալիք հանգստյան տուն</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">07/01-25/12<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">15&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 12.2pt;"> <td width="208" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.2pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Ծաղկահովիտ</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.2pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">07/01-25/12<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.2pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">15&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 12.2pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 33.35pt;"> <td width="208" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 33.35pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նուռ</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 33.35pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">06/01-</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">31/05<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 33.35pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">26&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 33.35pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">3-անգամյա սնունդ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 32.5pt;"> <td width="208" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 32.5pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Գլխավոր մարզահամալիր</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 32.5pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">07/01-25/12</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 32.5pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">32&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 32.5pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">3-անգամյա սնունդ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 32.5pt;"> <td width="208" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 32.5pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">Ոսկու աշխարհ<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 32.5pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">07/01-25/12<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 32.5pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">20 000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 32.5pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><font face="Sylfaen, serif">-</font></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" rowspan="2" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Կեչառիս<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">11</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">/01-15/03<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">20/06-15/09<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">11/12-</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">29</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">/12<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">3</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">8</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" rowspan="2" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">16/09-10/12<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">16/03-19/06<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">2</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">6</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" rowspan="2" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Վիլլաձոր Ապարտ<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">15/03-30/06<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">15/09-14/12<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">26&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" rowspan="2" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">-<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/07-14/09<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">15/12-14/03<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">32&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Մարիոթ</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">07/01-25/12<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">40&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="height: 14.4pt;"> <td width="208" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Էլեգանտ</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">07/01</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">-</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">25</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">/1</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">2<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">40&nbsp;000 դր.</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Մուլտի Ռեստ Հաուս</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">06/01-29/12<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">40&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" rowspan="2" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Ռոսիա<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/04-</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">30/06<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">16/09-01/12<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">50</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" rowspan="2" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">3-անգամյա սնունդ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/07-1</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">5</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">/09<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/12-</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">31/03<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">60</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" rowspan="2" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Գոլդեն Փելես Ռեզորթ և ՍՊԱ<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">16/04-15/06<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">16/09-15/12<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">52&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" rowspan="2" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">16/01-15/04<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">16/06-15/09<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">16/12-30/12<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">64&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" rowspan="4" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Բեսթ Վեսթերն Ալվա<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/04-31/05<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/10-30/11</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">25&nbsp;000&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">դր.</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" rowspan="4" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">09/03-31/03<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/06-30/06<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/09-30/09<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/12-29/12</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">30&nbsp;000&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">դր.</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/07-31/08</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">35&nbsp;000&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">դր.</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">10/01-</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">08/03<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">40&nbsp;000&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">դր.</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div>&nbsp;</div> <div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Sylfaen, serif; color: rgb(15, 36, 62);">ԱՂՎԵՐԱՆ</span></b></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </div> <div> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: 5.4pt; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr style="height: 53.4pt;"> <td width="167" valign="top" style="border: 1pt solid rgb(15, 36, 62); width: 125.35pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 53.4pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Հյուրանոց/հանգստյան տուն</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" valign="top" style="border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: solid solid solid none; width: 94.4pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 53.4pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">ժամկետ</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="251" valign="top" style="border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: solid solid solid none; width: 188.35pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 53.4pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Երկտեղանիսենյակ</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">&nbsp;2&nbsp;</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">անձի համար</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">&nbsp;(1&nbsp;</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">գիշեր</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">)</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="87" valign="top" style="border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: solid solid solid none; width: 65.05pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 53.4pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Սնունդ</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="167" rowspan="2" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; width: 125.35pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.8pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.8pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">Պարկ Ռեզորթ</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 94.4pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">06/01-31/05</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">16</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">/0</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">9</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">-</span></i><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">30</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">/12</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="251" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 188.35pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">29</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;000 դր.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="87" rowspan="2" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 65.05pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ և ընթրիք</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="126" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 94.4pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">01/06-15/09</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="251" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 188.35pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">31&nbsp;000 դր.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="167" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; width: 125.35pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.8pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">Կրիստալ Ռեզորթ</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.8pt;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 94.4pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">07</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">/0</span></i><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">1</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">-25/12</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="251" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 188.35pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">33&nbsp;000 դր.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="87" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 65.05pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ և ընթրիք</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="167" rowspan="2" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; width: 125.35pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.8pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.8pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">Արթուրս Աղվերան</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 94.4pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">16/01-31/05</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">01/</span></i><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">09</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">-24/12</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="251" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 188.35pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">29 000 դր.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="87" rowspan="2" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 65.05pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="126" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 94.4pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">03/01-15/01<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">01/0</span></i><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">6</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">-31/</span></i><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">08</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">25</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">/</span></i><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">12-30/12</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="251" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 188.35pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">34&nbsp;000 դր.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="167" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; width: 125.35pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.8pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">Արարատ Ռեզորթ</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="126" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 94.4pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">01/04-31/05</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><i><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">15/09-25/12</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="251" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 188.35pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">28&nbsp;000 դր.</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="87" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 65.05pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"><br /> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Sylfaen, serif; color: rgb(15, 36, 62);">ԱՐԶՆԻ</span></b></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: 5.4pt; border-collapse: collapse; border: none;"> <tbody> <tr style="height: 55.55pt;"> <td width="208" valign="top" style="width: 155.95pt; border: 1pt solid rgb(15, 36, 62); padding: 0cm 5.4pt; height: 55.55pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Հյուրանոց/հանգստյան տուն</span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: solid solid solid none; border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 55.55pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">ժամկետ</span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 55.55pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Երկտեղանի</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">սենյակ</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">&nbsp;2&nbsp;</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">անձի</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">համար</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">&nbsp;(1&nbsp;</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">գիշեր</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">)</span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 55.55pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Սնունդ</span></b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" rowspan="2" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Արզնի պոլիկլինիկա-առողջարան<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/01-</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">31/05</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><br /> 01/11-</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">29</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">/12</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">27&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" rowspan="2" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">3-անգամյա սնունդ, բուժում<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/0</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">6</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">-01/11</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">30&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" rowspan="3" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Արզնի առողջարան<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/01-31/01<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/05-30/09</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">40&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" rowspan="3" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">3-անգամյա սնունդ, բուժում<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/10-31/10</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">36&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/11-31/12<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/02-30/04</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">32&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Sylfaen, serif; color: rgb(15, 36, 62);">ՀԱՆՔԱՎԱՆ</span></b></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="652" style="margin-left: 19.6pt; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr style="height: 56.35pt;"> <td width="100" valign="top" style="border: 1pt solid rgb(15, 36, 62); width: 75.35pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 56.35pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Հյուրանոց/հանգստյան տուն</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="117" valign="top" style="border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: solid solid solid none; width: 87.65pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 56.35pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">ժամկետ</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="295" valign="top" style="border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: solid solid solid none; width: 221.4pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 56.35pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Երկտեղանիսենյակ</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">&nbsp;2&nbsp;</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">անձիհամար</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">&nbsp;(1&nbsp;</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">գիշեր</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">)</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="140" valign="top" style="border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: solid solid solid none; width: 104.65pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 56.35pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Սնունդ</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100" rowspan="2" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; width: 75.35pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.8pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">Էլեոնորա</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="117" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 87.65pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">0</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">1</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">/10-3</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">1</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">/0</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">5</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="295" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 221.4pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">2</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">4</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;000 դր.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="140" rowspan="2" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 104.65pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">3-անգամյա սնունդ</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="117" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 87.65pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">01/0</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">6</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">-</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">30</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">/</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">09</span></i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="295" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 221.4pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.8pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">2</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">6</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;000 դր.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-style: none solid solid; width: 75.35pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">Նաիրի Սպա Ռեզորթ</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="117" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 87.65pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">01/02-15/06<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">15/09-30/12<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="295" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 221.4pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">43 000&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">դր.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="140" valign="top" style="border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-style: none solid solid none; width: 104.65pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Sylfaen, serif;">3-անգամյա սնունդ</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<b><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Sylfaen, serif; color: rgb(15, 36, 62);">ԴԻԼԻՋԱՆ</span></b></p> <p class="MsoNormal"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: 5.4pt; border-collapse: collapse; border: none;"> <tbody> <tr style="height: 58.75pt;"> <td width="208" valign="top" style="width: 155.95pt; border: 1pt solid rgb(15, 36, 62); padding: 0cm 5.4pt; height: 58.75pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Հյուրանոց/հանգստյան տուն</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: solid solid solid none; border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 58.75pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">ժամկետ</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 58.75pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Երկտեղանի</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">սենյակ</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">&nbsp;2&nbsp;</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">անձի</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">համար</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">&nbsp;(1&nbsp;</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">գիշեր</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">)</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 58.75pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Սնունդ</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" rowspan="2" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Դիլիջան Ռ</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">ե</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">զորթ<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">16/01-30/04</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">11-24</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">/</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">12</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">33 000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" rowspan="2" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ և ճաշ<b><o:p></o:p></b></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm -27.9pt 0.0001pt -26.65pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/05-31/</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">10<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">25/12-29/12</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">40000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="height: 14.6pt;"> <td width="208" rowspan="2" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.6pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Բեսթ Վեսթերն Փարադայս<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" rowspan="2" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.6pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">07/01-</span></i><i><span lang="DE" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">30</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">/</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">12</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.6pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">36&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 14.6pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ<b><o:p></o:p></b></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">47 000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ և ճաշ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;">&nbsp;</p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);">&nbsp;</td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);">&nbsp;</td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="208" rowspan="2" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Միմինո<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/06</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">-</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">30/09</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">16&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" rowspan="2" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ<b><o:p></o:p></b></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/10-25/12<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">07/01-31/05<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">1</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">4</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;000&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" rowspan="2" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Դիլիժանս<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">05/01-31/06<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/09-31/12<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">18&nbsp;000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" rowspan="2" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ<b><o:p></o:p></b></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/07-31/08</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">20&nbsp;000&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" rowspan="2" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Դիլիջանի ընտանեկան հանգստյան տուն<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" rowspan="2" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/10</span><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">-</span><span lang="DE" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">31</span><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">/</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">05</span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp; 21 000 դր.</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">26&nbsp;000 դր</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">3-անգամյա սնունդ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="208" rowspan="2" valign="top" style="width: 155.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Հայք<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">20/12-20/01<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/05-30/09</span></i><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">24 000 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="149" rowspan="2" valign="top" style="width: 111.7pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">3-անգամյա սնունդ<b><o:p></o:p></b></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01/10-19/12<o:p></o:p></span></i></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">21/01-30/04<o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">22 000&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Sylfaen, serif; color: rgb(15, 36, 62);">գյուղ</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Sylfaen, serif; color: rgb(15, 36, 62);">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Sylfaen, serif; color: rgb(15, 36, 62);">ԵՆՈՔԱՎԱՆ</span></b></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="671" style="width: 503.25pt; margin-left: 5.4pt; border-collapse: collapse; border: none;"> <tbody> <tr style="height: 56.35pt;"> <td width="227" valign="top" style="width: 6cm; border: 1pt solid rgb(15, 36, 62); padding: 0cm 5.4pt; height: 56.35pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Հյուրանոց/հանգստյան տուն</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.35pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 56.35pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">ժամկետ</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="161" valign="top" style="width: 120.45pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 56.35pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Երկտեղանի</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">սենյակ</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">&nbsp;2&nbsp;</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">անձի</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">համար</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">&nbsp;(1&nbsp;</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">գիշեր</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">)</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.35pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 56.35pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Սնունդ</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="height: 36.85pt;"> <td width="227" valign="top" style="width: 6cm; border-style: none solid solid; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-left-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 36.85pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Ապագա Ռեզորթ<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.35pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 36.85pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">07</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">/</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">01</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">-</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">25</span></i><i><span lang="HY" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">/</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">12</span></i><i><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></i></p> </td> <td width="161" valign="top" style="width: 120.45pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 36.85pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">29&nbsp;800 դր.<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.35pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 36.85pt; background: rgb(242, 242, 242);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;">Նախաճաշ<b><o:p></o:p></b></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Sylfaen, serif; color: rgb(15, 36, 62);">&nbsp;</span></b></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<b><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: Sylfaen, serif; color: rgb(15, 36, 62);">ԼՈՌԻ</span></b></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: 5.4pt; border-collapse: collapse; border: none;"> <tbody> <tr style="height: 58.75pt;"> <td width="208" valign="top" style="width: 155.95pt; border: 1pt solid rgb(15, 36, 62); padding: 0cm 5.4pt; height: 58.75pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Հյուրանոց/հանգստյան տուն</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="113" valign="top" style="width: 3cm; border-style: solid solid solid none; border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 58.75pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">ժամկետ</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width: 106.3pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: rgb(15, 36, 62); border-right-color: rgb(15, 36, 62); border-bottom-color: rgb(15, 36, 62); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 58.75pt; background: rgb(23, 54, 93);"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18.4px;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">Երկտեղանի</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Sylfaen, serif; color: white;">սենյակ</span></b><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; f