Գլխավոր > > Աշխատակիցներ

 

Ավիատոմսերի ամրագրման բաժին
Էլ.հասցե՝ airticket1@rumea.am
Էլ.հասցե՝ airticket@rumea.am 
 
Արտագնա զբոսաշրջության բաժին 
Էլ.հասցե՝outgoing@rumea.am
Էլ.հասցե՝tourism@rumea.am
 
 
Ներգնա զբոսաշրջության բաժին
Կոնֆերանսների և սեմինարների կազմակերպում           
Էլ.հասցե՝incoming@rumea.am
 
 
Ներքին զբոսաշրջության բաժին
Էլ.հասցե՝ info@rumea.am
 
Մարքեթինգի և վաճառքի բաժին
Էլ.հասցե՝ rumea@rumea.am
 
Հաշվապահություն
Էլ.հասցե՝financial@rumea.am